Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Рідна Alma mater відзначає свій перший сторічний ювілей

Опубликовано: 12.10.2018

 

Університет – це втілення габермасівської «Єдності розуму в розмаїтті його голосів» (див.: у перекладі А.Єрмоленка). Це одночасно інтелектуальна традиція і шлях здобуття нових знань. Сьогодні лише університети формують мережу загальноцивілізаційного поступу, виступають механізмами трансляції гуманістичних цінностей, практик соціально-адаптивної реалізації особистості, високої громадянської культури та духовності.

Університет міста Дніпра зустрічає своє сторіччя як визнаний лідер високотехнологічних досліджень, культури і мистецтва. У непростий для країни час він виступає надійним зберігачем наукової свідомості та раціоналізму,унікальним середовищем залучення нових поколінь до досвіду здобуття знань.Університет – це універсум, де відбувається алхімійне перетворення молодих людей на вільні особистості,здатнірозбудувати своє місто тавпорядкуватидержаву, збагатити людство новими ідеями.

fil2

Дніпровський національний поєднує в собі ексклюзивні традиції опанування людиною космічного простору та всю палітру гуманітарних концепцій.  Це унікальний досвід синергії новітніхтехнологій, творчого пошуку та перетворення пізнавальних амбіцій на високі зразки й досягнення світового рівня.Дніпровський національний сьогодні вдалоінтегрує філософське осягнення істини та її дослідне відкриття.

У час свого 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара являє собою міцну корпоративну єдність викладачів і студентів. Він здатний довирішення найскладніших наукових проблем, фокусування уваги на найбільш актуальнихта інтелектуальномістких сферах пізнання. Суспільна місія Дніпровського університету, як і століття тому, вутвердженні знання як найвищої цінності, перетворення наукового мислення на засіб позитивного перетворення соціальної дійсності.

Високе звання випускника ДНУ – це не лише фахові компетентності, але й усвідомлення душевної спорідненості та спроможності людини. Це потужний потенціал особистості здійснити звершення, здатні перетворити світ. Чого б не торкалися інтелектуальні інтенції членів наукової спільноти ДНУ – від захопливогосяяння зірок до величноговнутрішнього всесвіту- мікрокосму людини скрізь буде надбання, визначний внесок, збагачення національноїта світової культури.

Побажаємо ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА позачасового устремління у майбутнє,збереження унікальної ідентичності, величного духу перемог і звершень. Нехай нове століття стане для нашої університетської родини часом розквіту, інтелектуального тріумфу,вселенського визнання та необмеженого спілкування з незвіданим!

plen2vyst2profes2