Шаблоны Joomla 3 тут

СІМ ПРИЧИН ПРИЄДНАТИСЯ ДО СПІЛЬНОТИ ПОЛІТОЛОГІВ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНАЧАРА

Опубликовано: 11.07.2018

 

СІМ ПРИЧИН ПРИЄДНАТИСЯ ДО СПІЛЬНОТИ ПОЛІТОЛОГІВ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНАЧАРА

1. Специфіка сучасної політики.

Сучасна політична сфера швидко змінюється. Вона включає не лише владно-управлінський, але й комунікаційний контекст. Політичні відносини вимагають професіоналізації управлінських кадрів. Політичні консультанти постійно вдосконалюють свій фаховий рівень, шукають нових підходів та можливостей для політичної реалізації. Професія політолога надає широкі можливості для реалізації творчим людям. Політичний креатив вимагає не лише неординарного мислення, але й здатності швидко оцінювати ситуацію, обробляти інформацію, приймати правильні рішення у стислі терміни. З початку Незалежності Україникафедра політології ДНУ готує кадри для національної політичної системи. Випускники кафедри політології ДНУ опановували такі посади як депутат парламенту, депутати місцевих рад,помічник народного депутата, працівники міністерств і відомств, політичні консультанти, працівники політичних партій і громадських організацій.

2. Розвиток політичних технологій.

Сфера політичних технологій вимагає уваги до таких галузей як комунікація вміння працювати з людьми прогнозувати політичну поведінку, розробляти нові техніки та підходи для участі у виборчих кампаніях, використовувати наявні ресурси для найефективнішого політичного результату, аналізувати політичне життя у всьому його різноманітті та прогнозувати розвиток політичного процесу. Сучасний фахівець-політолог володіє знаннями не лише з політичної теорії. У багатьох прикладних політичних дисциплінах, якими є політичний аналіз та прогнозування, кризовий аналіз, політичний менеджмент, політичний маркетинг, організація політичних кампаній, менеджмент політичних проектів, політичний фандрайзинг тощо він набуває знань та компетенцій політичного експерта й консультанта.

3. Поєднання політичної науки і політичної практики

Кафедра політології має науково-педагогічний склад який поєднує у кого академічну і практичну підготовку. Викладачі кафедри неодноразово брали участь у виборчих кампаніях на громадських засадах. Тому їх лекції ґрунтується на практичному досвіді й спрямовані на вироблення прикладних навичок. Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені на політичній комунікації, політичному управлінні, аналізі сучасних політичних інститутів. Кафедра політології реалізує поєднання наукових і прикладних інтересів. Можна стверджувати, що набутий громадсько-політичний досвід реалізується у наукових дослідженнях. Кар'єра випускників політології ДНУ не обмежується громадською і політичною діяльністю а також роботою в органах державної влади і місцевого самоврядування. Випускники кафедри мають можливість продовжити наукову кар'єру досліджуючи політичні процеси політичні інститути політичні концепції і теорії і посісти гідне місце серед викладачів дніпровського національного університету або інших провідних вищих навчальних закладів.

4. Універсальність політолога

Сучасний політолог – це універсальний фахівець, який має ґрунтовну міждисциплінарного підготовку. Він отримує знання з філософії, психології, соціології, іноземних мов. Приділяючи увагу розвитку різнобічності своїх випускників, кафедра політології орієнтується на фахівця, здатного інтегруватися у сучасне суспільство, принести користь державі і суспільству. В сучасній Україні існують сотні політичних партій тисячі громадських організацій. Вони намагаються встановлювати зв'язки з громадськістю. Це вимагає високої мовної та аналітичної культури, навичок ділового спілкування, здатності виразити ідейні та організаційні намагання тих чи інших суспільних груп. Якнайповніше реалізувати це завдання можуть фахівці-політологи, оскільки вони одночасно опановують аналітичний потенціал та володіють інструментарієм політичної комунікації

5. ДНУ імені Олеся Гончара – 100 років

Класичний університет має вагомі переваги. За наявності традиційних наукових шкіл новітніх методів викладання дніпровський національний університет який відзначає своє 100-річчя реалізує багатоступеневу комплексну освіту. Підготовка висококваліфікованих фахівців має спиратися на досвід і традиції викладання, можливість для молодого покоління долучитися до сталої академічної спільноти. Аналізуючи сучасні освітні горизонти людини, слід розуміти, що поява наукових шкіл вимагає тривалої і наполегливої праці. Відповідно, реалізація освітніх програм покладатися лише на досвідчені і підготовлені колективи. Кафедра політології веде підготовку фахівців починаючи з1990року. Це один перших в центрів підготовки політологів в незалежній Україні. Дніпровський національний університет надає можливість повного циклу підготовка від початкових рівнів навчання до фахівця вищої кваліфікації. Стабільність якість підготовки дають можливість молодим фахівцям впевнено дивитися у майбутнє. Дніпровський національний університет є широко відомим в Україні та за її межами.

6. Політологія – шлях до еліти

Професія політолога – це вагомий крок до управлінської еліти суспільства. Знаючи закони політичної влади, розуміючи ідеологічні і прагматичні настанови політики, фахівець політолог краще розуміє можливості лідерства та кар’єрного зростання. Відповідності політичним Та дам політичної відповідальності перебуваючи у контексті владних відносин, людина потрапляє до специфічного середовища, яке вимагає підвищеної адаптивності, здатності виконувати накази і розпорядження, наполегливість у досягненні поставленої мети. Фах політолога відповідає управлінській праці в широкому розумінні. Це важливо у контексті демократичних перетворень та формування відкритої публічної політики. Повноцінний розвиток територіальних громад в рамках децентралізації вимагає ініціативних і спроможних керівників. Нове мислення та здатність змінювати країну – ось ключові настанови політологічної освіти.

7. Єдність поколінь

Політологи ДНУ – це спільнота однодумців, які об'єднані прагненням отримувати і поширювати політичні знання удосконалювати політологічну освіту розвивати політичну науку. У Дніпропетровському регіоні і місті Дніпро політологи посідають важливе виборні і управлінські посади, ведуть активну громадську діяльність, працюють у бізнесі та правоохоронних структурах. Всі випускники кафедри політології ДНУ мають одну спільну рису – причетність до політологічної свідомості, раціонального критичного мислення, можливості самостійно рішення. Поза межами аудиторій студенти і випускники кафедри політології ведуть активне спілкування, влаштовують творчі вечори, проводять ділові ігри, встановлюють зв'язок між різними генераціями. Політолог ДНУ – це непросто спеціальність. Це – стиль життя, модель особистісного зростання, можливість долучитися до майбутнього своєї країни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. ПОЛІТОЛОГІЯ – ЦЕ ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ!foto6 774x516