Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Відбувся черговий випуск політологів-бакалаврів ДНУ

Опубликовано: 22.06.2018

 

До захисту дипломної роботи згідно розпорядження декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин допущено 29 осіб денної форми навчання, з них з’явилися на захист 29 осіб.

 

Схвальні відзиви та рецензії отримали роботи Є.С. Удовик «Глобальна роль ЄС в контексті збройного конфлікту в Україні: політичні та безпекові виклики» (кер. – Токовенко О.С., рец. – Іщенко І.В. ), Є.М. Бондарець «Особливості підвищення ефективності політичної діяльності щодо протидії корупції» (кер. – Боярська О.А., рец. – Двуреченська О.С.), К.С. Вайсеро «Виклики адаптації демократичних політичних режимів до цілей сталого розвитку: приклад сучасної України» (кер. – Токовенко О.С., рец. – Іщенко І.В.), Є.І. Головчанського «Етнічний екстремізм як компонент радикальних політичних ідеологій» (кер. – Третяк О.А., рец. – Двуреченська О.С.), Д.В. Дяченка «Інституційна складова політичної стабільності у перехідних політичних режимах» (кер. – Третяк О.А., рец. – Двуреченська О.С.), А.Є. Єрмолаєвої «Механізми інституційного дизайну коаліційних урядів у постконфліктних суспільствах: компаративний аналіз» (кер. – Токовенко О.С., рец. – Міхейченко М.А.), В.В. Ільєкової «Поліцентричне кліматичне врядування після Паризької угоди: очікування, виклики, перспективи» (кер. – Токовенко О.С., рец. – Міхейченко М.А.),Б.Ю. Канцур «Політичні особливості використання Інтернет - технологій під час виборчої кампанії (на прикладі виборів Президента США 2016р. Обама, Трамп)» (кер. – Шуліка А.А., рец. – Іщенко І.В.), Г.М. Карлової «Вплив політичного лідерства на інституційну стабільність у країнах Західної Європи» (кер. – Тупиця О.Л., рец. - Міхейченко М.А.), В.Е. Кістриці «Політичні чинники соціальної нерівності у сучасному світі» (кер. – Клюй А.І. , рец. – Міхейченко М.А.), В.О. Міхальова «Політичні моделі перерозподілу доходів у сучасному світі» (кер. – Шуліка А.А., рец. – Міхейченко М.А.), Д.Д. Моні «Специфіка діяльності політичного спін-доктора в умовах кризових ситуацій» (кер. – Клюй А.І., рец. – Міхейченко М.А.), Ю.О. Ніколенка «Етнополітичні аспекти розвитку сепаратизму в сучасній Європі» (кер. – Шуліка А.А., рец. – Іщенко І.В.), Ю.О. Олексієнко «Соціокультурний чинник у взаємодії політичних еліт у період нестабільності суспільного розвитку» (кер. – Токовенко О.С., рец. – Щербак В.М.), М.В. Фурмана «Еволюція якості державної політики в Україні: модель публічного контролю за реалізацією реформи» (кер. – Тупиця О.Л., рец. – Щербак В.М.), В.О. Туз «Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера (на матеріалах сучасних виборчих кампаній)» (кер. – Клюй А.І., рец. – Щербак В.М.), І.С. Чеканова «Взаємозалежність політичних інститутів та економіки у період виходу суспільства з періоду нестабільності» (кер. – Тупиця О.Л., рец. – Щолокова Г.В.), М.К. Шахбазян «Роль та значення національної ідентичності для політичної єдності держави» (кер. – Шуліка А.А., рец. – Щолокова Г.В. ), К.Р. Проценко ««Теорія «керованого хаосу» як інструмент сучасної політичної діяльності» (кер. – Боярська О.А., рец. – Щербак В.М.).

Вітаємо наших випускників з черговою перемогою!


graduates18